Czy ubezpieczenie wystarczy w razie wypadku? - Snowee

Czy ubezpieczenie wystarczy w razie wypadku?

Podczas 10. lat naszej pracy w Alpach nie zdarzyło się aby ubezpieczenie nie wystarczyło na pokrycie kosztów leczenia. Zawsze jednak warto przed wyjazdem wyrobić sobie kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Zobacz także: