COVID - warunki podróżowania - Snowee

COVID – warunki podróżowania

SZWAJCARIA

W tej chwili nie ma żadnych ograniczeń wjazdu do Szwajcarii dla osób zaszczepionych a także niezaszczepionych.

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całej Szwajcarii:

W tej chwili nie ma żadnych obostrzeń.

Ograniczenia, nakazy i zakazy kantonalne:

W tej chwili nie ma żadnych obostrzeń.

Opisane wyżej zasady wprowadzone zostały decyzją władz federalnych i stanowią podstawowy standard ochrony przed koronawirusem, obowiązujący w całej Szwajcarii. Władze poszczególnych kantonów mogą w określonych warunkach wprowadzać dalej idące ograniczenia i zakazy.

 

FRANCJA

Od 1 sierpnia 2022 r. zniesiony został system kontroli sanitarnej na francuskich granicach i nie obowiązują już zasady stosowane wcześniej wobec podróżujących do Francji:

Podróżni nie muszą już dopełniać żadnych formalności przed przyjazdem do Francji (zarówno do Francji metropolitalnej jak i terytoriów zamorskich), a przedstawienie certyfikatu sanitarnego nie może być już wymagane, niezależnie od kraju lub strefy pochodzenia;
Zniesione zostaje ważne uzasadnienie dla podróży, tzw. „motif impérieux”;
Podróżni nie muszą już przedstawiać oświadczenia o nieprzejawianiu symptomów Covid-19 oraz nie muszą poddawać się testowi antygenowemu lub badaniu biologicznemu po przybyciu do Francji.

 

WŁOCHY

Żeby wjechać do Włoch w tej chwili nie potrzebujesz certyfikatu szczepienia ani negatywnego wyniku testu.

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całych Włoszech

W środkach transportu zbiorowego (z wyjątkiem samolotów) musisz założyć maseczkę typu FFP2

 

AUSTRIA

W tej chwili nie ma żadnych ograniczeń wjazdu do Austrii dla osób zaszczepionych a także niezaszczepionych.

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całej Austrii

Na ten moment nie ma obowiązku noszenia masek w życiu publicznym (w transporcie publicznym, kolejkach linowych, handlu itp.) Wyjątkiem jest Wiedeń, gdzie nadal w transporcie publicznym i handlu obowiązuje stosowanie maski FFP2.