COVID - warunki podróżowania - Snowee

COVID – warunki podróżowania

SZWAJCARIA

Polska nie jest aktualnie zaliczana przez Szwajcarię do państw, w których występuje budząca zaniepokojenie mutacja koronawirusa, a zatem osoby przyjeżdżające z Polski nie podlegają kwarantannie, chyba że w ciągu 10 dni poprzedzających przyjazd do Szwajcarii przebywały co najmniej 24 godziny w państwie znajdującym się na aktualnie obowiązującej liście.

Lista takich państw jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i regularnie aktualizowana. Aktualną listę krajów można sprawdzić tutaj: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html

Każda osoba, podróżująca do Szwajcarii jest zobowiązana do rejestracji swojego przyjazdu. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie https://swissplf.admin.ch/home.

Osoby podróżujące do Szwajcarii muszą również okazać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Może to być test PCR wykonany do 72 godzin przed wylotem lub test antygenowy wykonany do 48 godzin przed wylotem. Test należy powtórzyć pomiędzy 4 a 7 dniem od wjazdu do Szwajcarii.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są:

 • osoby, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały zaszczepione pełnym cyklem szczepionki (z reguły dwiema dawkami) dopuszczonej do stosowania przez Unię Europejską lub Szwajcarię,
 • osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały,
 • dzieci do lat 16

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całej Szwajcarii

W całej Szwajcarii obowiązkowe jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos podczas przejazdów komunikacją publiczną (tj. w pociągach, tramwajach, autobusach, kolejkach linowych i na statkach), a także we wszystkich miejscach publicznych znajdujących się w zamkniętej przestrzeni. Z obowiązku zakładania maseczek zwolnione są m.in. dzieci do lat 12 oraz osoby, które nie mogą nosić maseczki z powodu stanu zdrowia. Aktualnie otwarte są wszystkie sklepy, restauracje i bary. Maseczki zdejmować można w nich wyłącznie siedząc przy stoliku, chyba że konsumpcja odbywa się na zewnątrz. Gromadzone są dane kontaktowe gości. Ograniczenia nie obowiązują w lokalach, do których dostęp mają jedynie osoby legitymujące się certyfikatem covidowym (można go uzyskać po zaszczepieniu, wyzdrowieniu z COVID-19 lub na podstawie wyniku testu). Zabronione jest organizowanie prywatnych spotkań w gronie powyżej 30 osób (50 osób, jeżeli spotkanie odbywa się pod gołym niebem).

Ograniczenia, nakazy i zakazy kantonalne

Opisane wyżej zasady wprowadzone zostały decyzją władz federalnych i stanowią podstawowy standard ochrony przed koronawirusem, obowiązujący w całej Szwajcarii. Władze poszczególnych kantonów mogą w określonych warunkach wprowadzać dalej idące ograniczenia i zakazy.

FRANCJA

Jeśli podróżujesz do Francji z Polski potrzebujesz:

 • negatywny wynik testu (albo PCR albo antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed podróżą
 • lub zaświadczenie o szczepieniu (siedem dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Janssen).
 • lub zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę

Od 1 lipca przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej honorowane są paszporty sanitarne.

Szczegółowe informacje władz francuskich o nowych wymogach dostępne są na tej stronie

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całej Francji

Od 9 sierpnia paszportu sanitarnego potrzebujesz:

 • w kawiarniach,
 • w restauracjach,
 • w centrach handlowych,
 • w kinach
 • w muzeach,
 • w szpitalach,
 • w domach starości i opieki społeczno-zdrowotnej,
 • przy podróżach lotniczych, pociągami lub autokarami na długie dystanse (międzyregionalne).

W tym przypadku negatywny test PCR lub antygenowy nie może przekraczać 48 godzin.

WŁOCHY

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski mają obowiązek:

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ

2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

 • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
 • przebytej chorobie COVID-19 LUB
 • negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.

Ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w całych Włoszech

Od 6 sierpnia 2021 r. obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką/lub ozdrowienie/lub negatywny wynik testu) do korzystania m.in. ze stolików wewnątrz restauracji i barów, wstępu do placówek kultury, obiektów sportowych w tym basenów i oraz obiektów targowych.

Ograniczenia, nakazy i zakazy regionalne

Należy również zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.