Co obejmuje ubezpieczenie? - Snowee

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wszystkie ubezpieczenia w Snowee obejmują uprawianie sportów podwyższonego ryzyka (narciarstwo i snowboard). Ubezpieczenie działa od chwili przekroczenia granicy, aż do powrotu do Polski. Każde ubezpieczenie Snowee zawiera pakiet KL i Assistance a także bagaż podróżny. Niektóre, dodatkowe ubezpieczenia Snowee obejmują także OC oraz sporty ekstremalne. Opcje i sumy ubezpieczeń opisane są zawsze w ofercie konkretnego wyjazdu.

Zobacz także: